کــــــــافه دلتنــــــــــــگی

سالهاست من و فراموشی، سَرِ “تو” جنــگ داریم…!

» تنهایی :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٦
» بیمار :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩٦
» دروغ :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٦
» دونفره :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٦
» بی خبر :: شنبه ٧ اسفند ۱۳٩٥
» چشم براه :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٥
» عشق :: پنجشنبه ٢ دی ۱۳٩٥
» آدم یک وقتهایی دلش ... :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳٩٥
» دوستت دارم :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳٩٥
» دوستت دارم :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳٩٥
» شبیه هیچکس :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٥
» حرفهای کوچک :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٥
» مالک :: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳٩٥
» عاشق :: سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٥
» من در تلگرام :: جمعه ٢۱ دی ۱۳٩٧
» دوستت دارم :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» سیب :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
» داشتن :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
» دلتنگی :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٥
» آغوش :: سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٥
» شادی :: شنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٥
» بعضی ها عجیب .... :: پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٥
» زندگی :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٥
» لهجه :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٥
» حباب :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٥
» دوست داشتن :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٥
» یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٥ :: یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٥
» عشق :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٥
» آغوش :: شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥
» شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥ :: شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥
» جدایی :: شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥
» دوستت دارم :: شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥
» سال نو :: شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥
» بهار :: شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥
» صبح بخیر :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٤
» بوسه :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٤
» آغوش :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٤
» از یک جا به بعد .... :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤
» دل شکسته :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤
» خاطره :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤
» شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤ :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤
» عطر :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤
» بی قرار :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤
» عادت :: پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٤
» دوستت ندارم :: پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٤
» تظاهر :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٤
» تنهایی :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٤
» عشق :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤
» بی چاره :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤
» صبح بخیر :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤
» دوست داشتن :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤
» آب ریخته :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳٩٤
» خیالت راحت :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳٩٤
» خواب :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٤
» آغوش :: دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٤
» من ... :: یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٤
» چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٤
» دلتنگی :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٤
» رنج :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» دوستت داشتن :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳٩٤
» دوشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٤ :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٤
» حرف :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳٩٤
» دوری :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳٩٤
» صبح بخیر :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٤
» آبی چشمان :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٤
» تنهایی :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
» جیرجیرک :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
» سنگ :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳٩٤
» گذشته :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳٩٤
» باران و برکه :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳٩٤
» پروانه :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳٩٤
» صبح :: شنبه ۱٩ دی ۱۳٩٤
» تنهایی :: پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳٩٤
» پرواز :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٤
» دوشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٤ :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٤
» عشق :: دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤
» حسرت :: دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤
» نگاه :: شنبه ٥ دی ۱۳٩٤
» برف :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳٩٤
» زمستان :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٤
» یلدا :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٤
» ماندن و رفتن :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٤
» حسودی :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٤
» خواب :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٤
» همیشه گفته ام :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٤
» زمستان :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٤
» حق :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٤
» آذر :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٤
» مزخرف :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٤
» پاییز :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٤
» کوچه ی خوشبخت :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٤
» خوشبختی :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤
» حسود :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٤
» دلتنگ :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٤
» غیرت :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳٩٤
» این نیز :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳٩٤
» دوشنبه ٩ آذر ۱۳٩٤ :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳٩٤
» لبخند :: شنبه ٧ آذر ۱۳٩٤
» بوسه :: شنبه ٧ آذر ۱۳٩٤
» عاشق :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤
» قسمت پایانی داستان پستچی :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤
» داستان پستچی (قسمت 25 تا 28) :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤
» داستان پستچی (قسمت 21 تا 24) :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤
» داستان پستچی (قسمت 17 تا 20) :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤
» داستان پستچی (قسمت 9 تا 12) :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤
» داستان پستچی (قسمت 5 تا 8) :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤
» داستان پستچی (قسمت 1 تا 4) :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤
» صبح :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳٩٤
» دوست داشتن :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٤
» قسمت :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٤
» گل یا پوچ :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٤
» عشق :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٤
» کافــــــه :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٤
» دلتنگی :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٤
» دورشدن :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٤
» حق :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٤
» روایت :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٤
» بگو یکی یکی بیایند :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٤
» شیطان :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٤
» چیستا یثربی :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٤
» بوسه :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٤
» یخ :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٤
» بغل :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٤
» به خاطر مردم :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٤
» سگ :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٤
» باورش کمی سخت است :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٤
» عادت :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٤
» بوسه :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤
» یاد تو :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤
» پستچی :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤
» صبح زود :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳٩٤
» زندگی :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤
» دور ریختنی :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤
» باور :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤
» عشق من :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٤
» شب و روز :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٤
» جزر و مد :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٤
» بی تابی :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٤
» عصرهای پاییز :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٤
» فریاد :: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٤
» .... :: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٤
» ماجراهای بی سرانجام :: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٤
» زن :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٤
» ترس :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٤
» غریبه :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٤
» ترس :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٤
» بی حواس :: پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٤
» بوسه :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٤
» مرگ :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٤
» دل :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤
» اتفاق :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤
» پاییز :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٤
» دوستت دارم :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٤
» خانه تکانی :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٤
» نگاه :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳٩٤
» آبستن :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳٩٤
» در ایستگاه :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳٩٤
» فلاش فوروارد :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳٩٤
» زخمی :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤
» آرزو :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤
» خزان :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤
» شهریور :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٤
» رعد و برق :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٤
» سکوت :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٤
» قصه :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤
» سایه :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٤
» دستم را بگیر :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٤
» بارها :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤
» بوسه :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤
» بافتنی :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤
» دلتنگی :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤
» نگاه :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٤
» روزی که برای اولین بار تو را بوسیدم :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٤
» غرق شدن در نبودنت :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٤
» پیامبر :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٤
» عشق :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٤
» عاشقانه های ناب :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤
» بوی تنت :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤
» بد اخلاقی :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤
» نوشتن... :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤
» وبلاگ :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤
» بدرقه :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» انقلاب :: شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤
» دشنه ... :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤
» بوسه :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤
» دوستت دارم های کشککی :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤
» آغوش :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤
» عمر :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤
» شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤ :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤
» بدوبدو :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤
» عشق :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤
» احساس :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤
» فلسفه :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤
» گرامافون :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤
» آغوش :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤
» دوست داشتن :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤
» دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤ :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤
» قلعه شنی :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤
» سکوت :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤
» بی هیچ خاطره ای :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤
» بغض :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤
» لکنت :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤
» دعا :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤
» بابا لنگ دراز :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤
» آغوش :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» چه دریاچه ای :: شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤
» عاشق :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤
» سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤ :: سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤
» سه نقطه :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳٩٤
» نوشته های نیمه کاره :: یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٤
» شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٤ :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٤
» دستهایت را بی بهانه به من بسپار :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤
» چشمت را ببند :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤
» رویا :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤
» خسته :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤
» رفتن :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤
» خیال :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤
» خستگی :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» چشم بندی :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دوست دارمت :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» فراموشی :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» کلمه :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» پرسنش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دوستت دارم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» باران :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» آغاز :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» .... :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» گریه :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» بازی :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» پاگرد زندگی :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» رفتن و ماندن :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
» میتوانی از دوست داشتنم برگردی؟! :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤
» آنها که در دلم روییده بودند :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤
» چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤
» زندگی :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤
» دلتنگی های تو :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤
» تقویم :: پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۳
» ماهی :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» ماهی ها :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» خداحافظی :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» بغض :: جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳
» بهار :: جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳
» شراب :: جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳
» بوسه :: دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳
» در ابتدای زمستان :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
» درخت :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
» ما پیش از عاشق شدن شکست خوردیم! :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
» نبض شعر :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
» مردان دلتنگ، کوه‌های فرو ریخته‌اند :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
» شعبده باز :: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۳
» دیوار :: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۳
» برف :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳
» تو :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳
» دوستت دارم :: دوشنبه ٢٩ دی ۱۳٩۳
» زندگی :: دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳
» تنهایی :: دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳
» سانسور :: دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳
» باروت :: شنبه ٦ دی ۱۳٩۳
» عاشق :: شنبه ٦ دی ۱۳٩۳
» کریسمس :: شنبه ٦ دی ۱۳٩۳
» تنهایی :: پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳
» گم شده :: پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳
» غروب :: پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳
» ذره ذره :: پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۳
» همیشه :: پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۳
» مرد :: پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۳
» بوسه :: پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۳
» مرا با خود ببر :: چهارشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۳
» دوستت دارم :: چهارشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۳
» زخم :: دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
» حیات :: دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
» حیات :: دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
» هوا :: دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
» عکس نوشت :: یکشنبه ٢ آذر ۱۳٩۳
» یکشنبه ٢ آذر ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٢ آذر ۱۳٩۳
» زخم :: یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۳
» تصویر نوشت :: چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳
» رفتن :: دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳
» دوباره می گویم جان دلم :: دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳
» در زندگی ... :: شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳
» آغوش :: پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳
» آهسته و آرام :: پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳
» بنشین تا ... :: پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳
» جان به لب :: پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳
» حرفهای نگفتنی :: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۳
» اتفاق بی دلیل :: شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
» رفتن :: شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
» شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳ :: شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
» بوسه :: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳
» دوستت دارم :: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳
» دل نازک :: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳
» پاییز :: یکشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۳
» غروب :: یکشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۳
» عاشقانه :: یکشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۳
» خواب :: شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۳
» مرا آفریده ای :: پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۳
» اعتماد :: پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۳
» اتفاق عاشقانه :: چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۳
» دوباره می گویم: جان دلم! :: پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳
» دروغ :: چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۳
» سفر :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» تنهایی :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» آلبوم قدیمی :: یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
» سرنوشت :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
» تو :: پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۳
» راه و بیراه :: پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۳
» اتفاقهای عاشقانه :: پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۳
» ... :: سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳
» تنهایی :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳ :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» جمعه ۱٤ شهریور ۱۳٩۳ :: جمعه ۱٤ شهریور ۱۳٩۳
» مرده شور :: جمعه ۱٤ شهریور ۱۳٩۳
» عاشق :: جمعه ۱٤ شهریور ۱۳٩۳
» عشق :: سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳
» فحش عاشقانه :: سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳
» چتر :: دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳
» روزها و شب ها :: دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳
» تو نیستی .... :: دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳
» یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳
» خاطره :: یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳
» رفتن :: یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳
» جهان تو :: یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳
» تنهایی :: یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳
» نان و شعر :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
» نگاه :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
» باران :: شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳
» راه رفتن در مه غلیظ :: پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳
» عشق :: یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳
» آغوش تو را می خواهم :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳
» ... :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳
» دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳ :: دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳
» دوست داشتن :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» دوستم داشته باش :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» تو را به خاطر خواهم آورد :: پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳
» دستهای تو :: چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳
» تنهایی :: چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳
» اعتماد :: چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳
» آغوش آبیٍ بالای پله :: چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳
» یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳ :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» دنیا :: جمعه ۳٠ خرداد ۱۳٩۳
» آرامش :: سه‌شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۳
» خستگی ... :: سه‌شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۳
» ... :: دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩۳
» عاشق :: دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩۳
» کجایی ... :: دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩۳
» فراموشی :: دوشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩۳
» پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳
» دوست داشتن :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» چشم پرستی :: شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳
» 'گاهی ... :: پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳
» قیامت :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» باران :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» پرنده در گلو :: یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» فصل تو! :: یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» در ایستگاه :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» همینطوری نوشت .... :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بیهوده نوشت :: چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» باران :: سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳
» کاش :: یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳
» زندگی :: شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳
» دست و دل :: پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳
» ... :: سه‌شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۳
» عطش :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» رویای ممنوع :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» شعبده باز :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» سکوت نوشت :: چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳
» تنها :: سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳
» بهار :: سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳
» سال نو ... :: سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳
» نوروز به نوروز :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
» بهار :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
» صبح که چشم باز می کنم :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» مثل همه ی آن ها :: یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢
» از من نپرس :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» تو ... :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» عشق ناب :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» تو ... :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» شوق :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» دوست داشتن :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢
» عشق :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» من نوشت :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» غریبه :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢
» قرار :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢
» درهای بسته :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢
» فرانسوی عاشقم باش :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢
» پوچ :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢
» آلبوم قدیمی :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» دل :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» زمستان :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» رفتن :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» خنده :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» زنها نمی روند تنها دست می کشند :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢
» دلتنگی :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» سکوت نوشت :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» عمر :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
» دلتنگی :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢
» سرنوشت :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢
» کاکتوس :: شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
» شغل من :: شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
» دوستت دارم :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٢
» بگذار به تو فکر کنم و دلتنگت باشم :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢
» صدا... :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٢
» شعر را دو نیم میکنم :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» تولد :: دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» دوستت دارم :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» مدیون نبودن :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢
» ریسمان پاره :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢
» آخر قصه :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» آغوش :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» عشق :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» عاشق :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» خیال پردازی :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢
» دنیا :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢
» پرواز :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
» بدون من :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢
» شعر منطقی :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» ... :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢
» تولد :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢
» ... :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢
» آتش :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» بوی خوش :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» درد :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» تو بهانه ی شعرهای منی :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢ :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» با تو بودن :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» غم :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» من سردم است :: دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢
» دنیا :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» خاطره :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» محاسبات نجومی :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» بوسه :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» فاصله :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» دیدن :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
» درد :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
» شهوت :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» سرریز :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» من و تو ... :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» دنیا :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» نداشته ها... :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» .... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» ... :: شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
» دلگیر :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» پاییز :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» و عشق... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» بوسه :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» رسیدن :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» .... :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢
» نشانی ... :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» نمی دانم ... :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» انار :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» ... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» داشتنت ... :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢
» عشق :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢
» ماه من ... :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢
» هوس :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢
» و نمی پرسی حتی گاهی: :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» دوستت دارم... :: شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢
» وقتی تو نیستی ... :: شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢
» ... :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» پاییز :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» نوشتن :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» دست ها راست تر می گویند :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» یادت باشد :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» پاییز ... :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» بدهکار :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢
» دلتنگی :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢
» اتفاق :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» ما بودن :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
» جاودانگی عشق :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» حباب :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» تولد :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢
» خوشبختی :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢
» یک روز خیلی معمولی :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
» چرا تو؟ :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
» دوست داشتن :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
» ... :: یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢
» خدایا ... :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» میانجی :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» گریه :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» آغوش :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
» ثانیه های بی تو :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
» ... :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
» دوستت دارم .... :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
» دلم می خواست در عصر دیگر دوستت می داشتم :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢
» تصویر :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢
» صبح :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢
» کوچ :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢
» آغوش :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» تو... :: جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢
» جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ :: جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢
» سفر :: جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢
» بغض :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» این شعر را همین حالا بخوان :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» این شعر را همین حالا بخوان :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» تولد :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» دلتنگی :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» بغض نوشت :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» کوه.. :: شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢
» شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢ :: شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢
» ... :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
» هی فلانی :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
» ... :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
» معشوقه ام باش :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
» خستگی همیشه به کوه کندن نیست :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
» سراب :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
» حرف... :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» دستت را به من نزن :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» خواب :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢
» نگرانی :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢
» عصای سفید :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» تنهایی :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» گل سرخ :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» سیب :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» دلم می خواست :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
» زندگی :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
» ... :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
» چرا ... :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» انتظار :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» دلتنگی :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» حادثه :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» عوض کردن دنیا :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» آغوش :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» ... :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» خیال :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢
» جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢
» دوستت دارم :: جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢
» گل فروش :: جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢
» دوست داشتن :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» توهمات :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» چشم تو :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» پرنده :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» تنهایی :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» بهار :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» لبخند :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» بوی خوش :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» حباب :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» تنهایی :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» من و تو :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» حسرت :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» می خواستم ... :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» گُر :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» دلخوشی :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» گرفتار :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» زمین لرزه :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» گور :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» زخم های امسال :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» تنهایی :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» عاشق :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» دنیا :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» ... :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» می آیی... :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» سقوط :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» سکوت :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» آغوش :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» دوست داشتنی های من :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» مشهد نوشت :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» بی آنکه بوی تو مستم کند :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» عشق :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» دلتگی :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» حسود :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» پیانو :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» بوسه :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» انتظار :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» آغوش :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» به ساعت من :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» اخم :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» دستم را داغ می گذارم :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» پنجره را باز کن همه چیز را به باد گفته ام :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» گوش راستم سوت میکشید :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» من نوشت شب امتحان :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» درخت خوش باور :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» خیال خام :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» سر تمام قرارهایمان باران می گرفت :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» بیراهه :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» آغوش :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» تنهایی :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» رویا :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» دلبستگی... :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» دوستت دارم :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» زندگی :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» گره ها،شالها،دستها :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» لالایی خواندن :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» من او را دوست داشتم :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» راه سوم :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢
» دلخوشی :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» عاشق :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» ... :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» تکلیف :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» کشف :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» پنهان و پیدا :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» ... :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» دوست داشتن :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» ریسمان :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» بوسه :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» دوستت دارم :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» مرحم :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» سلول های ما حرف میزنند :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» به قدر حجم تو خالی :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» دلتنگی :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» دوستش داری :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» فاصله :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» زیبای خفته شدن دیوانگی ست :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» زن :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
» شعر :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
» دور... :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» دروغ :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» شوق زندگی :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» نفس :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» غریبه :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» شعر یادم میرود :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» بخوان :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» تنهایی :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» بهار :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» رعد و برق :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» زیر یک سقف :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فراموشی :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بومرنگ :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سکوت :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دلتنگی :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» قبل از فلک :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دوستت دارم :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دریا... :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مهدیه لطیفی :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دلم می خواهد ... :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ... :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خشکیدن شعر :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» درد دل :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» رویا :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سرنوشت :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ترنج :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تلفن :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فرض کرده ای دریایی :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» من حالم برای تاب آوردن خوب نیست :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نگاه :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فقط کافیست زن باشی... :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عباس معروفی :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ... :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سیاه بخت :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تلخ :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» انتظار ... :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مرگ :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دوستت دارم :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سیم آخر :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دست های تو :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» صدا :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خوشبختی :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دست مهربان :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» حتا در خواب :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» میخواهم ... :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» حواس :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» تنهایی :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» شادی :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» مو :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» فراموشی :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» قدر :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» بی مقدمه :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» نمیدانم... :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» تمشکهایی که سفر نمی کنند :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» آمدن :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» کوچه :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» خواب :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» مسکن :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» احساس :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» تنهایی :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» یادگار :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» دل کندن :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» ... :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» فال :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» تو پیش از به دنیا آمدن مُرده ای مرد :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» تهدید :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» سر می روم :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» تکیه :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» فرقی ندارد ... :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» انتظار :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» حرف های نزده :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» التهاب :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» تانگو ... :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» نو شدن :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» به هیچ پلی نیاز نبود :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» سفر :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» خداحافظی :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» چهارخانه های پیراهنت :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» بهار :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» سالی که رفت تا از اول بیاید... :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» باید پرید و مُرد... :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» بالاخره می رسد... :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» خودمانیم!... این پایان زیباتری ست! :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» شعر را با تو قسمت می کنم :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» نگاه :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» آرام :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» دوستت دارم :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» باران :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» فراموش :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» تو ... :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» نه کافه ای ... :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» صبر :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱
» باران ... :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱
» باد ... :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱
» از چه می ترسانی مرا :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» زنده ... مرده :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» دوستت دارم :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» باران :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» تلفن :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» مزرعه :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» آدم شدم ... :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» آب گل آلود... :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» فسیل :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» مرض ... :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» مرده :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» به درک ... :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» ... :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» لج کرده ام :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» بخوان :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» 3 :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» 2 :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» 1 :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» باید .... :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» سراب رد پا ... :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» نفس :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» نمیگذرد این روزها ... :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» باران که می آید.... :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» هر شش ثانیه ... :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» نگاه :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» از عاشقی دلتنگ تر ... :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» مرا آفریده ای .... :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» تا به حال :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» دوست داشتن ... :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» خواب... :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» روزه موسیقی :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» ماندگار :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» دلتنگی :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» کجا ... :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» بی تو :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» آدم ... :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» دردهای به توان رسیده :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» آدمــــها... :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» خیال :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» آغوش :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» بی قرار :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» قفس :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» مهربانی :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» آغوش :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» قلب :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» اینجا ایران است :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» س ک س :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» خاطرات :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» رویا :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» سنجاق سر :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۱
» اشک :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» ... :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» دوستت دارم :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» آغوش :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» گریه :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» زمستان :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» دلزدگی :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» دوست داشتنت :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» دوست داشتنت :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» دوست داشتنت :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» به باد زمان :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» هرچه بد شوی خوبی :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» زن ... :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» جسارت :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» بغض :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» افکار پریشان :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» ترس :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» ... :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» شکستن :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» بدرقه :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» آدم و حوا :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» حوا :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» تو... :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» دخترک :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» بی برو برگرد :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» تو ... :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» ماندن :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» خسوف :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» ... :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
» دور نشو :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» دوست داشتن :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» کنار دریا :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» خاطره :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» عاشق :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» آیینه ی چشمها :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» آغوش :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» ... :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» پرت و پلا نوشت :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» جغرافیای دل تو :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» خاطرات :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» فال :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» ادمی که دلش برای فاصله ها تنگ میشود... :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» به نام ... :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» زندگی :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» مست :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» ماهی :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» تنهایی :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» ... :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» جدایی :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» رویا نمیمیرد ... :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» مهره مار :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» چرت نوشت :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» فال :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» سایه :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» فرشته :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» بمان :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» شاعر :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» آدمهای تنها :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» گم شده ام -پیدایم کن :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» بوسه :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» دوستت دارم :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» دلتنگی :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» نفس :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» هوا هوای تو بود :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» ... :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» کارم گذشته... :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» دوستت دارم :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» ادم... :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» از یک جائی ... :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» صبوری :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» عشق :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» پاییز :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱
» خیال :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» نسیه :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» وقت رفتن :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» فاصله :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» خندیدن :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» عفونت دلتنگی :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» کاش می دانستی ... :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» می خواهمت :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» سکوت :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» تعطیل :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» حماقت :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» دروغ :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» محبتهای تاریخ گذشته ... :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» حریم :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» عطر تو ... :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» لطفا کمی ارامش :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» دوستم بدار :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» باران :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» نگاه :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» آدم و حوا :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» مرا ببوس :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» دوستت دارم :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» شانه :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» مهربان :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» انتظار معجزه :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» شب :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» شب نوشته : :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» چراغ :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» مردن :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» دلتنگ :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» تقدیر :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» بغض :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» بعضی از آدمها :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» سکوت نوشت :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» شمس الشموس :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
» دلتنــــگی :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» سنگ دل :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» چاه تنهایی :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» حضور تو ... :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۱
» مردانگی :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» حوای عاشق :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» زندگی -مرگ... :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» سکوت :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» بانو :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
» خاطرات :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
» برای من نیستی :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» انقلاب زندگی :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» دلتـــنگی :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
» صدای عشق :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» دل بستن :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» ارام و دلنشین :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» رسم زندگی :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» رفتن :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» وداع با آرزو :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
» کلمات بی دست و پا :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
» یـــواشــــــکی :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
» چشــــــم :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
» دلتنــــــــــــگ................. :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» گرگ :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» دیوانگی محض :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» تهران بی سر و ته .... :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» عفـــــــــــــــــو :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» خدایـــــــــــــــــــــــــــا :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» نامه ای برای خدا :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» سکوت نوشت :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» خاطرات :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» دوری ... :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» تو هیچ نمی دانی ... :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» نـــــداشتـــــــــن :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» ب ا ی د ر ف ت ... :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» عاشقانه :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» تنــهایی کافـــه چی :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» شـــــــــما کـــــــــه غریــــبه نیســــــتید :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» برای تو نمی نویسم :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» از یکـــــــــــــ جائـــــــــی :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» تجــــــــــــربــــــــــــــــــــــه :: شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
» خــــــــــــــدایــــــــــــا :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» زنــــــــــــــــــــــــــــدگـــــــــــــــــی :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» اذان صبح :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» گریه نوشت :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» شیون :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» نا نوشته ها :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» تنهایی :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» غرور :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» خیال :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» یک شب تنهایی :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» سکوت :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» کافه چی :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» هرچقدر محکم باشی :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» محرم :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» خدایا :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» عشق :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» درد نوشت :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» عصر ما :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» حرفهای... :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» درد دل :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
» ساده و کوتاه ... :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» آدمیزاد :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» خواب و خیال :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» دوستت ندارم :: شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱
» شاد :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
» نزدیک بیا :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
» عاشق :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» کودکی :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
» زن :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» آرامش :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» زخم :: یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
» بهشت :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» دل :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» زخم دل :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» خدا :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» چاه :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» به بهانه ی روز مرد :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
» نگاه :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» تکرار دلتنگی :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» دست خودم نیست :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» فاتح :: شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
» بیگانگی :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» یادگار :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» تقویم :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» درد دل :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پیامبر :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کافه :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» اشاره :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دلتنگی :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» درد دارد :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نوش دارو :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سوء تفاهم :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جان دادن :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» همین که زن باشی کفایت می کند :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دیوار مجازی :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ایما و اشاره :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» طاقت :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» رفتن :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تکرار -تکرار -تکرار تو :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» لحظه های نبودنت :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بوسه :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شکستن :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خواب :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خداحافظی :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» غرور :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برگشت تو :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تشییع عشق :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» توبه :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آغوش :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سکوت نوشت :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» حراج :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تلخ :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» باران :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» وابستگی :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برگ و پاییز :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» رفتن :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سکوت :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دل :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» وابستگی :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سکوت نوشت :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» آغوش :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» حکم :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱
» آدمها :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» دیدن :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» هوای دیدنت :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» چرند نوشت : :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» فاصله :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» آمدن و رفتن :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» بی تو :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» باران :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» بی قراری :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» زن گریه نمی کند :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» بهار :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» سهم من :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» نبودن :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» سال نو :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» مخاطب خاص :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» نوازش :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠
» معمولی :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠
» آرزو نوشت :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» کوچه :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» باران :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» غربت :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» برگشت :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» ماه من :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» شاعر :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» دلواپسی :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» عشق :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» دوست داشتن :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» آخرین حرف :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
» بغض :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» داستان عاشقانه :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» بهانه گیر :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» آغوش :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» تو کیستی ؟ :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
» گاهی :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
» ماهی :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» زمین گرد است :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» آغوش :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» اشک :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» بارانی :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» مهربانی :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠
» کمی آرام تر :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠
» چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» زندگی بودن تو :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» سهم من :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» دل بریدن :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» جسارت :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» من خوبم :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» بوسه :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» آموخته ها :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠
» قول و قرار :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠
» من و تو :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠
» رسیدن :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠
» گریه :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» هفت رنگ :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» تکه آتش :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
» دور در دور :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» دست کشیدن :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» باران :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» آفتاب :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
» دلتنگی :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» فرجام عشق :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
» انتظار :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
» دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠


Design By : Pichak