گرامافون

گاهی مثل گرامافونی خسته

سوزن مان روی ترانه ای دلنشین

گیر می کند...

رضا کاظمی

/ 1 نظر / 5 بازدید
الهه

گاهی دلمان میخواهد روی یک تکه گیر کنیم شاید نخواهیم هیچ گاه بیشتر از آنجا پیش رویم....