چمدان

همین که چمدانت را بر می داری، همه می پرسند می خواهی کجا بروی?!

اما وقتی یک عمر تنهایی، هیچ کسی از تو نمی پرسد کجایی!

انگار همین چمدان لعنتی، تمام ترس مردم از سفر است!

هیچ کسی از تنهایی تو نمی ترسد...


بخشی از کتاب #مکالمه_غیر_حضوری

#علیرضا_اسفندیاری


/ 0 نظر / 59 بازدید