خوشبختی

عزیز من!
خوشبختی نامه ای نیست که یک روز، نامه رسانی، زنگ در خانه ات را

بزند و آن را به دست های منتظر تو بسپارد. خوشبختی،ساختن

عروسک کوچکی ست از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر...به همین

سادگی، به خدا به همین سادگی؛ اما یادت باشد که جنس آن خمیر

باید از عشق و ایمان باشد نه هیچ چیز دیگر...

خوشبختی را در چنان هاله ای از رمز و راز ، لوازم و شرایط، اصول و

قوانین پیچیده ی ادراک ناپذیر فرو نبریم که خود نیز درمانده از شناختنش

شویم...

خوشبختی، همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو

پیچیده است..

نادر ابراهیمی

/ 0 نظر / 38 بازدید