نگاه

نگاهت را گره بزن

به هر لحظه ی زندگی من

حس امنیت می گیرم

وقتی تو درگیر منی

ناشناس

/ 2 نظر / 26 بازدید
بهاران

به فکر فتح جهان آن قبیل می افتند، که برنیامده اند از پس قبیله ی خویش! به فکر فتح جهانند و می توانی دید: هزار مساله دارند در طویله ی خویش #حسین_جنتی