پیامبر

ما

کاشفان کوچه‌ی بن‌بستیم

حرف‌های خسته‌ام داریم

این بار

پیامبری بفرست

که تنها گوش کند 

گروس عبدالملکیان

/ 6 نظر / 74 بازدید
Mohammad

سایت تفریحی فان دونی http://www.myfundoni.ir

Mohammad

سایت تفریحی فان دونی http://www.myfundoni.ir

Mohammad

سایت تفریحی فان دونی http://www.myfundoni.ir

وحید53

موسیا بسیار گویی دور شو))

Eh3an

وسعت دوست داشتن را اندازه نگیر… زیادش هم کم است… تنها با آن سیراب شو… رشد کن… شکل بگیر… و کامل شو… خودِ دوست داشتن مهم است… نه زمانش… نه پایداری اش… نه مالکیتش… و نه حد و حدودش…

Eh3an

وسعت دوست داشتن را اندازه نگیر… زیادش هم کم است… تنها با آن سیراب شو… رشد کن… شکل بگیر… و کامل شو… خودِ دوست داشتن مهم است… نه زمانش… نه پایداری اش… نه مالکیتش… و نه حد و حدودش…