بغض

گاهی دلت میخواد

همه بغضهات از تو نگاهت خونده بشه !!!

وقتی که جسارت گفتن کلمه ی رو نداری …

اما یه نگاه گنگ تحویل میگیری و یه جمله مثل …

چیزی شده ؟؟؟

اونجاست که بغضتو با لیوان سکوتت سر میکشی

و با لبخند میگی : نه هیچی ….

ناشناس

بعد نوشت:

-خیلی وقته چیزی ننوشتم انگار تمام شده ام تمام

-....

/ 2 نظر / 26 بازدید
نسترن

عادت کرده ام کوتاه بنویسم کوتاه بخونم کوتاه حرف بزنم کوتاه نفس بکشم تازگی ها دارم عادت می کنم کوتاه زندگی می کنم یا شاید کوتاه بمیرم نمی دانم فقط عادت .....

نسترن

عادت کرده ام کوتاه بنویسم کوتاه بخونم کوتاه حرف بزنم کوتاه نفس بکشم تازگی ها دارم عادت می کنم کوتاه زندگی می کنم یا شاید کوتاه بمیرم نمی دانم فقط عادت .....