عاشقانه های ناب

عاشقانه‌های ناب را

برای آدمی می‌خوانند

تا از رنگ کلمات

خود را بیاراید

و زیباترین لباس‌هاش را

برای معشوق به تن کند.

من اما

لباسی به تنت نمی‌گذارم.

 عاشقانه‌های ناب را

برای زنی می‌گویند

که با عطر کلمات

شبی

دل‌آرام شود.

من اما

قرار ندارم

شبی آرام برای تو بسازم.

عباس معروفی

/ 2 نظر / 29 بازدید
زرین قلم

این فرودگاها هر چقدر مجهز باشد ، دلبستگی های مرا بلند نمی کند آقای راننده ... حمیرا بگذار ... دربست ... تمام تهران را بگردیم دلم نرفته ... تنگ شده برای ماندنم ...........