هندسه

...
عمق ِ نماندنَت

طول ِ ندیدَنَت

حجم ِنبودَنَت

در محیطِ غم آلود ِ من،

مساحتی می سازد

سرشار از

پوچی

چقدر عجیب است هندسه ی ما...زینبسیارفرد

/ 0 نظر / 23 بازدید