پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

رسیدن

  سالهــــــــــا دویده امبا قلبـــــــــی معلق و پایـــی در هــــوادیگــــر طــاقت رویاهــــایم تمــــــــــام شده ستدلم......دلــــــــــم رسیدن می خواهــــــد!   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید