پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

تو

تو ضمیر مستتر شعرهایِ من است! وقتی دستورِ زبانی جز خنده‌هایت بلد نیستم!                                                               نسترن وثوقی
/ 9 نظر / 19 بازدید

اتفاقهای عاشقانه

 نیمه‌ی خالیِ این تخت،  هر شب خوابِ تو را می‌بیند، دیر فهمیدم که تمامِ اتفاق‌های عاشقانه‌ی جهان فقط رویِ تخت‌خواب‌هایِ تک نفره می‌افتند!            نسترین وثوقی                                  ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید