آغوش

تنها یک آغوش می خواهم

از تمام این هستی

هستی ؟

منوچهر بلیده

/ 4 نظر / 23 بازدید
ترنم

نخست دیر زمانی در او نگریستم چندان که چون نظر از وی باز گرفتم در پیرامون من همه چیزی به هیات او در آمده بود. آن گاه دانستم که مرا دیگر از او گزیر نیست

a

هستی؟

نيما

قشنگ بود. مرسي [لبخند]