باید کسی باشد

با یک‌مشت خیال و فکر و رویا نمی‌شود

زندگی کرد! باید کسی باشد که

بیاید، بگوید هرجاکه تو باشی ته‌خط من

آن‌جاست! "آدمی که همش نباشد" به چه

درد می‌خورد؟ باید کسی باشد...

 

سایر

/ 0 نظر / 22 بازدید