آغوش

چه بی پروا

وسوسه بوسیدنت

و آغوش مردانه ات در

من رسوب کرده است

تو را بی پروا می خواهم

آغوشی را که شرعی بودنش را

فقط من و تو تایید می کنیم.

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
دخترخاص??

خنده تعطيل ✘هیــــــــــ‌س✘ ⇄صــــداي گـــــــریہ مي آیـ‌د⇄ ⇄گمـــانــــم گریــــہ ی بَچــــہ هـــاي ⇄ ‌⇦عَلےاسٺ⇨

نسترن

دلــم باران می خواهـد بارانــی آرام ، اما طـــــــولانـی... تا دسـت در دسـت قطـــره هایش و پا به پای نمناکی اش... تمام کــــوچه ها را ، با پاهایی بــــرهنه قـــــدم زنم... من بغــض کنم ، آسمان ببــــارد... آسمان بغــض کند ، من اشکــ بریـــزم آنـــگاه هــــر دو آرام شویم...