بابا لنگ دراز

جودی عزیزم .. !

ما به اندازه  خاطرات خوشی که از یکدیگر داریم  آنهارا دوست داریم ... !

و به آنها دل میبندیم ..

و هرچه خاطرات خوشمان از شخصی بیشتر باشد

علاقه و دوستیمان بیشتر میشود ...

پس هر کس را که بیشتر دوست داریم

و میخواهیم بیشتر دوستمان بدارد

باید برایش خاطرات خوش زیادی بسازیم

تا بتوانیم در دلش ثبت شویم ...

 

 دوستدارتو : بابا لنگ دراز
ــــــــــــــ
بخشی از کتاب بابالنگ دراز
اثر "جین وبستر "

/ 0 نظر / 32 بازدید