می شود در همین لحظه

از راه برسی و

جوری مرا در آغوش بگیری

که حتی عقربه ها هم

جرات نکنند

از این لحظه عبور کنند!؟

و من به اندازه ی تمام روزهای

کم بودنتتو را ببویم و

در این زمانِ متوقف

سال ها در آغوشت زندگی کنم

بی ترس فردا ها... ؟


ناشناس

/ 1 نظر / 20 بازدید
وحید53

بی ترس از فرداها دور از نگرانی ها